De stichting

De integratie en de vorming van jongeren bevorderen

Stichting van Openbaar nut opgericht in 1992 op initiatief van H.M. Koningin Paola met als doel de integratie en vorming van jongeren te bevorderen. Via het programma School van de Hoop of door zeer concrete maatschappelijke projecten te steunen, draagt de Stichting Koningin Paola bij aan de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren, tevens moedigt ze leerkrachten aan die een innovatief project hebben bedacht via de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs en beloont ze de beste initiatieven in het technisch en beroepsonderwijs via de Prijs Focus Aarde.

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: Graaf de Traux de Wardin
Vice-Voorzitster: Barones Hilde Kieboom
Secretaris-generaal: Vincent Coppieters
Penningmeester: Stanislas Peel
Frank Arts
Thierry Bouckaert
Heidi De Pauw
Jan Engels
Lt Kolonel Michel Flohimont
Graaf Eric Jacobs
Fabienne Legrand
Lt Generaal Vincent Pardoen
Piet Van Speybroeck
Prof. em. Dr Lode Walgrave

SECRETARIAAT

Vincent Coppieters

Secretaris-Generaal

Isabelle Ancion

Adjunct-Secretaris-Generaal

Contact

A.J. Slegerslaan 356 b 17
1200 Brussel
Tel: 02 762 92 51
E-mail: info@sk-fr-paola.be
Metro lijn 1 : Gribaumont, Joséphine-Charlotte