970 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: €4.961.742

Steun aan maatschappelijke projecten

Financiële steun aan verenigingen die kansarme jongeren helpen.

Eén van de doelstellingen van de Stichting Koningin Paola is concrete steun te bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.

De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

Criteria 

Indien u een steunaanvraag wenst in te dienen, gelieve dan het formulier onderaan de pagina te downloaden.

Het dossier in “tekstverwerkingsformaat” moet ten laatste anderhalve maand voor de datum van de raad van bestuur bij het secretariaat van de Stichting Koningin Paola toekomen.

Timing

De raad van bestuur komt 4 keer per jaar samen:

  • 9 maart 2020
  • Begin juni 2020
  • Half-september 2020
  • Begin december 2020

Na een bezoek ter plaatse, wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur door de verantwoordelijken maatschappelijke projecten van de Stichting.

Verantwoordelijke maatschappelijke projecten: Georges Derriks en Christian Vanhuffel.

In beeld

Download het formulier hier

In beeld