60 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: € 3.230.980

School

van de Hoop

Een initiatief om de integratie van kansarme jongeren te bevorderen.

School van de Hoop richt zich naar scholen met kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen.

Voor wie?

Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25% doelgroepleerlingen tellen. Ook de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB’s,wijkorganisaties…).

Criteria

De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van de leerlingen te vergroten. Er zal ook rekening gehouden worden met de vernieuwingskracht, de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid van het project alsook de mogelijkheden om het project in andere scholen te reproduceren.

Hoeveel?

De geselecteerde projecten krijgen voor het volgend schooljaar een financiële steun van maximum 15.000 € per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

Projecten die momenteel worden ondersteund

Er is momenteel geen projectoproep

Castor Klust

Castor, Centrum Leren en Werken (Vilvoorde)

Castor Klust! is een klasoverschrijdend project, waarbij de opleidingen onderhoud gebouwen (klusjesman), lassen, verhuis en administratie de handen in elkaar slaan. Ze richten samen een klusjesdienst op. De school biedt de (bijna) gratis diensten in de eerste plaats aan kansarme buurtbewoners aan. De leerlingen krijgen hiermee de kans om tijdens een 1 op 1 begeleiding klussen uit te voeren in een levensechte werksituatie.

Samen spelen voor een betere samenleving

Ecole n°7 – Arc-En-Ciel (Bruxelles)

De school wenst het spel te gebruiken als pedagogisch instrument voor zowel vakgebonden als vakoverschrijdende vaardigheden met de focus op het ontdekken van de andere, alsook het respect voor diversiteit. De ouders worden ook in het schoolleven betrokken zodat ze ervan bewust worden gemaakt dat het spel uniek is voor groei en expressie op zowel cultureel als psycho-sociaal vlak.

Kunst en cultuur op school, vector voor emancipatie

Ecole du Val (Chaudfontaine)

Het project beoogt de ontwikkeling en versterking van de eigen identiteit bij kinderen door interesse te wekken voor de deelname aan culturele en artistieke activiteiten in het bijzonder theatrale. Deze activiteiten zijn structureel en maken mee deel uit van de schoolcursus van de kinderen (3e kleuterklas tot en met 6de leerjaar) naast de andere basisvaardigheden.

Vijf vingers van één hand

Brede School voor Secundair Onderwijs – BruSec (Bruxelles)

De school wil haar unieke inzet op niet-verbale taal zowel diepere wortels als een bredere uitstraling geven. Het project wil de attitudes en de leerstof die worden aangereikt in de lessen beeldende vorming doortrekken naar alle vakken en tot ver buiten de muren van de school, met als voornaamste reden dat het precies de non-verbale communicatie is, die de school en de mensen kan samenbrengen. Oud-leerlingen, (groot)ouders en buurtbewoners worden op artistieke wijze nader tot elkaar gebracht in alle mogelijke media die de school maar kan bedenken (doek, video, muziek, graffiti, food-art) met behulp van vrijwilligers, professionals en leerkrachten.

El Sistema Trans-Canal

ReMua (Bruxelles)

Een 300-tal kinderen uit scholen uit twee verschillende buurten die elkaar niet goed kennen – Molenbeek en Elsene – krijgen één uur per week zanglessen gedurende twee jaar. Daarnaast worden de kinderen ook cultureel geprikkeld door een bezoek aan het Flagey gebouw en het Nationaal Orkest van België. Als afsluiter van het project, zullen de leerlingen een groots concert geven voor de ouders en andere leerlingen.

M+M² = De Kunstbrug

Mater Dei (Leuven)

M-Museum Leuven en de lagere school van Mater Dei zetten een duurzaam vitaal samenwerkingsverband op om de school een museale context aan te bieden als “leerplek” voor kunsteducatie in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor leerkrachten en ouders. De publiekswerking van M-Museum Leuven heeft een bijzondere aandacht voor kunstparticipatie van kwetsbare groepen en wil de school verrijken via de ervaringen opgedaan in het werken met kinderen uit kwetsbare en kansarme gezinnen. Samen bouwen ze een blijvende brug tussen school en museum/cultuur.

Boutique Monique

Stedelijk Lyceum Offerande (Antwerpen)

Het project wordt een creatief en dynamisch jeugdcentrum dat opereert vanuit de school en een inspirerende ontmoetingsplaats wil zijn voor leerlingen, ouders, buurtbewoners, studenten, …. Van hieruit zullen bruggen gebouwd worden met o.a. socio-culturele organisaties, vrije tijd, en welzijn zodat leerlingen en andere partners elkaar blijvend kunnen versterken.

Voorgaande
editie