Meer dan 500 kandidaat-leerkrachten in drie Gemeenschappen sinds 1996

Koningin Paolaprijs voor het onderwijs

Een aanmoediging voor creatieve leerkrachten.

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. De Stichting wil op die manier de creativiteit en toewijding belonen van onderwijzers die niet alleen kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van originele pedagogische projecten.

De Prijs beloont een leerkracht of een groep leerkrachten voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit van het onderwijs nastreeft. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen.

Om in aanmerking te komen, moeten de projecten minstens eenmaal gerealiseerd zijn in de loop van de laatste twee schooljaren en voor herhaling vatbaar zijn.

De eerste prijzen hebben, in elke gemeenschap, een waarde van 6.500€ en de eervolle vermeldingen worden beloond met respectievelijk 4.000€ en 2.500€.

De Prijs wordt gesteund door een beschermcomité van bedrijfsleiders.

De cyclus

De Prijs beslaat een cyclus van drie jaar. Ze richt zich eerst naar de leerkrachten van het basisonderwijs, het daaropvolgende jaar naar die van het secundair onderwijs. Iedere drie jaar wordt een prijs voor natuurwetenschappen, wiskunde en technologie georganiseerd. Parallel wordt een prijs georganiseerd voor buitenschoolse projecten.

De juryleden

De Prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury. De leden van de jury’s zijn vooraanstaande persoonlijkheden uit de academische wereld, de bedrijfswereld of het onderwijs.

Editie 
2019 – 2020

De inschrijvingen voor 2019-2020 staan open

“Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!”

voor leerkrachten uit het basisonderwijs en secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken en hen aanzet om een wetenschappelijke studierichting te kiezen.

“Buitenschoolse Ondersteuning voor Jongeren en hun school”

voor verenigingen en personen die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren.

Perspectieven 

  • In 2020-2021 beloont de Prijs leerkrachten van het basisonderwijs
  • In 2021-2022 beloont de Prijs leerkrachten van het secundair onderwijs

Beschermcomité

Voorgaande
editie