De stichting steunen?

U kan de Stichting helpen door:

De activiteiten ten voordele van de Stichting bij te wonen

De programma’s en projecten van de Stichting te steunen

(bv. deelname aan het beschermcomité van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs of de Prijs Focus Aarde, partnerschap met projecten School van de Hoop, steun aan verenigingen, …)

Een gift te storten op de rekening van de Stichting Koningin Paola

IBAN
BE92 0012 1222 1023
BIC
GEBABEBB.

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.
Om een fiscaal attest te ontvangen, gelieve op de overschrijving “GIFT” te vermelden, alsook uw ondernemingsnummer of nationaal nummer. Het fiscaal attest wordt opgesteld volgens de adresgegevens op het bankuittreksel.

De Stichting Koningin Paola streeft naar een eenvoudige werking. Ze kan rekenen op vrijwilligershulp, waardoor haar middelen vrijwel volledig kunnen besteed worden aan de verwezenlijking van haar doelstellingen.